Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет прие за сведение Решение №1594 от 15.02.2016г. на ВАС

Висшият съдебен съвет прие за сведение Решение №1594 от 15.02.2016г. на ВАС – тричленен състав – шесто отделение, с което оставя в сила Решение №38 от 05.06.2015г., по административно дело №6/2015г. на Административен съд гр. Шумен, с което е отхвърлено оспорването по жалбата на Стоян Ангелов Момов – съдия в Районен съд гр. Велики Преслав срещу разпореждане №219/01.10.2014г. на председателя на Районен съд гр. Велики Преслав за обръщане на внимание на съдия Момов.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд