Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет отмени свое решение по протокол №13/10.03.2016г., т. 26,1.5, в частта, касаеща откриването на процедура за избор на административен ръководител – председател на Районен съд гр. Благоевград

Висшият съдебен съвет отмени свое решение  по протокол №13/10.03.2016г., т. 26,1.5, в частта, касаеща откриването на процедура за избор на административен ръководител – председател на Районен съд гр. Благоевград. 

Причина за отмяната е подадена жалба от един от кандидатите – Владимир Атанасов Пензов – и.ф.  административен ръководител на Районен съд – гр. Благоевград срещу решение на ВСС по протокол №3/21.01.2016 г., с което ВСС не назначава административен ръководител – председател на Районен съд, гр. Благоевград.  С определение от 24.02.2016г. по адм. дело №2264/2016г. ВАС е внесъл  делото за разглеждане в открито съдебно заседание, насрочено за 10.05.2016г. До приключване на делото и произнасяне на съда с окончателен акт не следва да се открива нова процедура за избор на вакантната длъжност – административен ръководител – председател на Районен съд, гр. Благоевград

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд