За нас
Доклади, Декларации и Анализи
Доклади
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ДОКЛАДИ ОТ ВРЕМЕННИ КОМИСИИ

 

Обобщен доклад на Временната комисия, създадена с решение на ВСС по протокол № 1/8.01.2015 г. за извършена проверка в Софийски градски съд

Доклад от председателя на Софийски градски съд относно извършена проверка на Временната комисия, създадена с решение на ВСС по протокол № 1/8.01.2015 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд