Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Във връзка с обявения с решение на ВСС по протокол № 3/21.01.2016 г. конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Апелативна прокуратура - гр. Бургас, се уведомяват всички класирани кандидати, че в раздел Важно/Конкурс за първоначално назначаване/2016/Апелативна прокуратура, са публикувани резултатите от класирането.

В 3-дневен срок от датата на публикуване на класирането кандидатите следва да подадат в администрацията на Висшия съдебен съвет Заявление съгласно чл. 28, ал. 2 от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи.

Образецът на Заявлението се намира на страницата на Висшия съдебен съвет в раздел Важно/Правила и образци на заявления - по чл.28, ал.2 ( (docpdf).

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд