Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет избра единодушно прокурор Георги Кърпаров за административен ръководител на Районна прокуратура – Смолян

Висшият съдебен съвет избра единодушно с 21 гласа „за” прокурор Георги Николов Кърпаров за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура  - Смолян.

Георги Кърпаров има над 5 години юридически стаж в органите на съдебна власт като младши прокурор, прокурор в Районна прокуратура – Кърджали, и към момента прокурор в Районна прокуратура - Пловдив.

В своята Концепция за стратегическо управление на Районна прокуратура - Смолян, той набелязва като приоритет подобряване на работата по бързи и незабавни производства.

Пред ВСС прокурор Кърпаров представи своето виждане, че провежданата наказателната политика е фактор за формиране на обществени нагласи на одобрение, доверие и респект към действията на съдебната власт. Акцентира върху прокурорския си  опит в два различни съдебни района, всеки от тях със свои специфики. Върху тази основа той възнамерява да надгражда професионалната си кариера и да реализира идеи, свързани с оптимизация на специфичната прокурорска дейност и на работата на служителите в прокуратурата. Прокурор Кърпаров заяви намерение да работи за преодоляване на проблема с продължителните разследвания като организира обучения на разследващите полицаи и инициира въвеждане на система за случайно разпределение на досъдебните производства и при тях, както и да активизира работата по характерни за района престъпления като незаконната сеч и разпространението на наркотици. Предвижда  иницииране на  срещи с училищни ръководства и с ученици за разясняване на вредата от употребата на наркотици и прилаганата наказателна  репресия.

            Членът на ВСС Ясен Тодоров посочи, че е впечатлен от концепцията и представянето на прокурор Кърпаров. Магдалена Лазарова, Галя Георгиева и Елка Атанасова зададоха въпроси, свързани с формирането на  управленски екип, добрите практики, които ще бъдат заимствани от дейността на  Районна прокуратура – Пловдив, и създаването на  екипа за работа по бързи производства.

            В изказването си в подкрепа на Георги Кърпаров, членът на ВСС Румен Боев подчерта  високата му професионална подготовка, смелостта му да се кандидатира за административен ръководител в прокуратура, в която не е работил, като сподели и добрите си лични впечатления от кариерата му в системата на прокуратурата.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд