Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет наложи дисциплинарно наказание „понижаване в длъжност“ за срок от 2 години на прокурор Бранислав Славов

Висшият съдебен съвет наложи на Бранислав Александров Славов – прокурор в Апелативна прокуратура – гр. София, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 4, предложение второ от Закона за съдебната власт – понижаване в длъжност в срок от 2 години в прокурор в Софийска окръжна прокуратура, за извършени от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 3 и т. 4 от ЗСВ.

Дисциплинарно дело №13/2015 г. по описа на Висшия съдебен съвет е образувано по предложение на административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – гр. София Албена Вутова.

В гласуването на решението не участва членът на Съвета Магдалена Лазарова, поради направен отвод.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд