Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет наложи на съдия Ивайло Родопски дисциплинарно наказание „намаляване на трудовото възнаграждение“ за срок от 1 година

Висшият съдебен съвет наложи на съдия Ивайло Христов Родопски – съдия в Районен съд – гр. Костинброд, командирован в Софийски градски съд, Търговско отделение, през периода 03.04.2014 г. – 27.03.2015 г., дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т. 3 от Закона за съдебната власт – „намаляване на трудовото възнаграждение с 10 на сто“ за срок от 1 година, за извършени от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 3, т. 4 и т. 5 от Закона за съдебната власт.

Дисциплинарно дело №5/2015 г. по описа на Висшия съдебен съвет е образувано по предложение на бившия министър на правосъдието Христо Иванов.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд