Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет не образува дисциплинарно производство срещу прокурор Силвана Лупова

Висшият съдебен съвет на не образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Силвана Стоянова Лупова – прокурор в Районна прокуратура – Пазарджик, по предложение на Георги Кацаров – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Пазарджик.

Предложението е направено във връзка с допуснати от прокурор Лупова нарушения на чл. 307, ал. 3 и ал. 4 от Закона за съдебната власт.

Членовете на Висшия съдебен съвет отхвърлиха предложението с мотив, че не са значителни допуснатите от нея просрочия по водени преписки. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд