Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПОЗИЦИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИЗОДИ НА ПРЕДАВАНЕТО „ДИРЕКТНО ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ” С ВОДЕЩ АДВОКАТ МАРИЯ КОЛЕВА, ИЗЛЪЧЕНИ НА 23.02.2016 Г. И 08.03.2016 Г. ПО НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ „СКАТ”

Висшият съдебен съвет заявява категорично несъгласие с направените от Мария Колева констатации и квалификации по отношение на компетентността и професионализма на съдии от Върховния административен съд и спрямо институцията. С поведението си като адвокат и водещ на предаване „Директно по правни въпроси” по Национална телевизия „СКАТ” в изданията му от 23.02.2016 г. и 08.03.2016 г., М. Колева прави  недопустими коментари по отношение работата Върховен административен съда като цяло и на конкретни магистрати по неприключили административни дела, давайки негативна оценка за техните професионални и лични качества. Подобни действия са груб опит за намеса във вътрешното убеждение на съда, не са в интерес на правосъдието и не съответстват на високите изисквания, възложени на адвоката при упражняване на професията му. Те са нарушение на чл. 21, ал. 1 и чл. 22, ал. 2 на Етичния кодекс на адвоката, които регламентират дължимото към съда уважение и не допускат опити за пряко или косвено влияние върху съда по начин, противоречащ на законите и етичните правила. Всяко нарушение на етичните задължения към съда от участник в съдебния процес е пречка за нормалното развитие на съдебното производство и би могло да се окачестви като неправомерен натиск върху съда.

         Медиите и в частност националните телевизии не следва да подвеждат или създават погрешни и подвеждащи представи у зрителите по отношение на съдебната власт, какъвто е конкретният случай.  

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд