Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет одобри съдии като контактни точки на Европейската съдебна мрежа

Висшият съдебен съвет одобри като контактни точки на Европейската съдебна мрежа членовете на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела: Ангелина Йоргакиева Лазарова – съдия в наказателно отделение на Апелативен съд – гр. Варна, която е Национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България, и останалите членове Татяна Гьонева Коева – съдия в Окръжен съд – гр. Стара Загора, Мариета Неделчева Маринова – съдия в Специализиран наказателен съд – гр. София, Румяна Господинова Илиева – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд – гр. София, Атанас Стоилов Атанасов – съдия в Софийски градски съд, Татяна Валентинова Грозданова – Чакърова - съдия в Софийски окръжен съд, съдия Теодорина Димитрова - Николова – съдия в Окръжен съд – гр. Велико Търново, командирована в наказателно отделение при Апелативен съд – гр. Велико Търново, Светла Василева Даскалова – Василева – съдия в наказателно отделение при Окръжен съд – гр. Варна, Румяна Вълчева Райкова – съдия в наказателно отделение при Окръжен съд – гр. Шумен.

 

Предложението е във връзка с взетото на проведената на 16.04.2016 г. втора годишна среща  на Националната мрежа, решение всички нейни членове да бъдат  одобрени като контактни точки на Европейската съдебна мрежа. Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела беше създадена с решение на ВСС по протокол №44 от 30.07.2015 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд