Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Днес, в сградата на Националния институт на правосъдието, се проведе писменият изпит по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол  № 03/21.01.2016 г.  КОНКУРС за първоначално назначаване и заемане на 1 свободна длъжност „съдия” в Апелативен съд гр. Варна – търговска колегия. Пропускът в сградата на НИП бе осигурен от служители на Главна дирекция „Охрана” при Министерство на правосъдието. От шестимата допуснати до участие в конкурса кандидати, на писмения изпит се явиха петима.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд