Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Първа среща на новите съдебни инспектори с членовете на Висшия съдебен съвет от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС

Членовете на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет /КПУКИВИВСС/ се срещнаха днес с главния инспектор Теодора Точкова и новоназначените инспектори от третия състав на ИВСС. Целта на форума бе да обсъдят досегашното сътрудничество между ВСС и ИВСС, както и дискусионни въпроси във връзка с промените в Закона за съдебната власт.

Незабравка Стоева – член на ВСС и председател на КПУКИВИВСС, съобщи отчетеното от Комисията много добро партньорство с предходния състав инспектори при ИВСС. Г-жа Стоева подчерта работата на Инспектората по тематични проверки, реализираните от органите на съдебна власт мерки по отношение на забавени съдебни производства в изпълнение на препоръките на инспекторите и на ВСС, тяхното взаимодействие с административните ръководители на съдилища и прокуратури и т. н.

Г-жа Теодора Точкова – главен съдебен инспектор на ИВСС заяви, че разчита на всеотдайността на новите инспектори към тяхната инспекторска работа. Тя сподели впечатления за успешното сътрудничество между ВСС и ИВСС по отношение на атестирането и кариерното израстване на магистратите, дисциплинарната отговорност, анализа за забавено правораздаване и други. Г-жа Точкова акцентира на основната цел на Инспектората да забелязва типичните, системни проблеми в съдебната власт и да предлага своите констатации на ВСС под формата на препоръки.

  Членовете на КПУКИВИВСС и съдебните инспектори откроиха неясноти в предвижданите промени на Закона за съдебната власт във връзка с декларирането на конфликт на интереси от магистратите. Те се обединиха относно необходимостта да излязат с единно становище, че магистратите трябва да подават декларации за конфликт на интереси пред ИВСС, който да остане контролно-установяващ орган и да докладва направените констатации пред вземащия решения орган ВСС. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд