Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Управителният съвет на НИП открива процедура за избор на директор

Управителният съвет на НИП, съгласно взетото на заседанието си на 29.03.2016 г. решение, открива процедура за избор на директор на Националния институт на правосъдието.

Правилата за провеждане на избор на директор на Националния институт на правосъдието, както и Образец към т. 5, ал. 3, б „ж” от Правилата са публикувани на интернет страницата на ВСС, в раздел „Нормативни актове”, подраздел „Вътрешни актове”.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд