Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет наложи дисциплинарно наказание на Светлана Николова Неделева – съдия в Районен съд – гр. Пловдив

Висшият съдебен съвет наложи на Светлана Николова Неделева – съдия в Районен съд – гр. Пловдив,  дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 4, пр. 1 от Закона за съдебната власт – понижаване в ранг за срок от две години, за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ЗСВ – системно неспазване на сроковете предвидени в процесуалните закони и бездействия, които неоправдано забавят производствата.

Дисциплинарно дело № 21 по описа за 2015 г. на Висшия съдебен съвет е образувано по предложение на Иван Калибацев – административен ръководител – председател на Районен съд – гр. Пловдив, направено на основание чл. 312, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд