Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет не наложи дисциплинарно наказание на Калинка Иванова Илиева – Пандохова, съдия в Софийски градски съд

Висшият съдебен съвет не наложи дисциплинарно наказание на Калинка Иванова Илиева – Пандохова, съдия в Софийски градски съд, по внесеното от председателя на Софийски градски съд предложение, за извършено нарушение на чл. 307, ал. 4, т.2 и т. 4 от Закона за съдебната власт.

Дисциплинарно дело № 26 по описа за 2015 г. на Висшия съдебен съвет е образувано по предложение на Калоян Топалов – административен ръководител – председател на Софийски градски съд, направено на основание чл. 312, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд