Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет наложи дисциплинарно наказание на Стоян Ангелов Момов, съдия в Районен съд – гр. Велики Преслав

Висшият съдебен съвет наложи на Стоян Ангелов Момов, съдия в Районен съд – гр. Велики Преслав,  дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3,  от Закона за съдебната власт – „намаляване на основното трудово възнаграждение с 10 на сто за срок от 6 месеца“, за извършено дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 2 от ЗСВ.

Дисциплинарно дело № 36 по описа за 2015 г. на Висшия съдебен съвет е образувано по предложение на Мирослав Марков – административен ръководител – председател на Районен съд – гр. Велики Преслав, направено на основание чл. 312, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд