Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет прие за сведение заповед на административния ръководител на Софийска районна прокуратура

Висшият съдебен съвет прие за сведение Заповед № 415/01.03.2016г. на Петър Белчев – административен ръководител-районен прокурор на Софийска районна прокуратура, с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Деян Славов Динев – прокурор в Софийска районна прокуратура.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд