Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет избра Радост Бошнакова за административен ръководител на Районна прокуратура – Несебър

Висшият съдебен съвет избра с 24 гласа „за“ и нито един глас „против“ и „въздържал се“ Радост Стоилова Бошнакова за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Несебър.

Радост Бошнакова има над 14 години общ юридически стаж. От тях над 8 години в органите на съдебната власт като младши прокурор и прокурор в Районна прокуратура – Бургас, като е работила като командирована и в Района прокуратура - Несебър.

С Концепцията за управление на Районна прокуратура – Несебър, тя заявява намерение да работи за подобряване на срочността и качеството на разследването, за използване в максимална степен на капацитета на следователите, за ограничаване на броя на върнатите дела и оправдателните присъди, за ефективно приложение на електронното правосъдие, повишаване на професионалната квалификация на магистратите и служителите и т. н.

В изслушването пред членовете на ВСС кандидатът представи особеностите на органа на съдебна власт като кадрови дефицит, сградна необезпеченост и тежки условия за работа, както и идеи за тяхното решаване. Предстои осигуряване на нова сграда на Районна прокуратура – Несебър, след което тя възнамерява да направи ревизия на съдебните регистри, да създаде електронен регистър на делата с изтичащи срокове на разследване, и такъв на веществените доказателства, както и ще поиска Главният прокурор да направи одит на организацията на работа там. Прокурор Бошнакова има амбиция да изведе на преден план ръководната роля на прокурора в досъдебната фаза на наказателното производство, като въведе стриктна организация на работа в екип с разследващите полицаи, следователи, агенти от ДАНС, оперативните работници, от самото начало на процесуално-следствените действия по дела за тежки престъпления и такива с обществен интерес, и с тази мярка да се подобри срочността на разследването.

Кандидатът заяви, че разполага с необходимите професионален опит, енергия и издържливост, за да се справи с ръководството на Районна прокуратура – Несебър, ако й бъде гласувано доверие.

Елка Атанасова - член на ВСС, постави въпроси за действията, които ще предприеме за увеличаване на броя на бързите и незабавни производства, както и за намеренията й да ангажира следователите в съдебния район по разследваните от Районна прокуратура – Несебър дела.

Кандидатурата на прокурор Бошнакова бе подкрепена от Главния прокурор Сотир Цацаров, който обърна внимание на много тежките условия за работа в прокуратурата и сериозния кадрови дефицит там. Според него прокурор Бошнакова е в състояние да се справи с проблемите. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд