Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет избра прокурор Пламена Дичева – Атанасова за административен ръководител на Районна прокуратура – Габрово

Висшият съдебен съвет избра с 22 гласа „за“ Пламена Дичева – Атанасова за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Габрово. Другият кандидат Милен Спасов Миков получи 2 гласа „за“.

 

Пламена Петкова Дичева – Атанасова има над 17 години общ юридически стаж в органите на съдебна власт, като от 2006 г. е заместник-административен ръководител, а в момента изпълнява длъжността административен ръководител на Районна прокуратура – Габрово.

В Концепцията за стратегическо управление на Районна прокуратура – Габрово тя набелязва приоритети като своевременна реакция на всяко извършено престъпление в съдебния район и разследване в законоустановените срокове; подобряване на срочността и качеството на разследване, с цел скъсяване на досъдебната фаза на наказателния процес; увеличаване на броя на образуваните и приключени бързи и незабавни производства; както и свеждане до минимум на спрените досъдебни производства срещу неизвестен извършител.

          В изслушването пред членовете на ВСС кандидатът заяви, че си поставя за цел да запази и надгради добрата работа на прокуратурата, като разчита на подкрепата на колегите си. За целта тя ще работи за повишаването на бързината на разследването посредством максималното използване на капацитета на следователите; посредством провеждане на периодични съвещания между прокурорите от Районна прокуратура – Габрово и разследващите полицаи, на които се обсъждат спорни казуси и противоречива практика, както и предложения за подобряване на взаимодействието. Прокурор Дичева – Атанасова ще продължи практиката на прокуратурата ежедневно да предоставя информация на медиите с цел повишаване на общественото доверие. Като административен ръководител тя ще работи с пълна натовареност и ще разчита на личния си пример, за да активизира колегите си.

Членовете на ВСС Магдалена Лазарова, Елка Атанасова и Светла Петкова поставиха на кандидата въпроси за взаимодействието на Районна прокуратура – Габрово със следователите; за мерките, с които тя ще активизира работата на прокурорите; за натовареността, с която би работила като административен ръководител и за начина на разпределение на делата.

Кандидатурата на прокурор Дичева – Атанасова бе подкрепена от Главния прокурор Сотир Цацаров и Магдалена Лазарова - член на Съвета , които акцентираха на професионалния опит, диалогичния подход в работата й, както и на увереното представяне и предложената концепция с мерки за подобряване на работата на прокуратурата.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд