Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет не наложи дисциплинарно наказание на прокурор Стойчо Ненков

По предложение на Комисията по дисциплинарните производства Висшият съдебен съвет прие, че Стойчо Тодоров Ненков – прокурор в Апелативна прокуратура – София не е извършил дисциплинарни нарушения по смисъла на чл. 307, ал. 4, т. 5 от ЗСВ и не му наложи дисциплинарно наказание по чл. 308 от Закона за съдебната власт.

В гласуването не участваха членовете на Съвета Магдалена Лазарова и Калин Калпакчиев, които са си направили отвод по делото при образуването му.

Дисциплинарно дело №14/2012 г. по описа на ВСС е образувано по предложение на административния ръководител на Апелативна прокуратура – София през 2012 г.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд