Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет наложи дисциплинарно наказание „освобождаване от длъжност заместник на административния ръководител“ на Лилия Йорданова – заместник-окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Монтана

Висшият съдебен съвет наложи на Лилия Илиева Йорданова, заместник-окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Монтана, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 5, предложение 2-ро от Закона за съдебната власт – „освобождаване от длъжност заместник на административния ръководител“, за извършено от нея дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 2 от ЗСВ.

Дисциплинарно дело №45/2015 е образувано по предложение на Албена Вутова – административен ръководител на Апелативна прокуратура – София. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд