Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет обедини две дисциплинарни дела срещу съдия Мариян Марков

Висшият съдебен съвет обедини производствата по дисциплинарно дело №27/2015 г. и по дисциплинарно дело №3/2016 г. - двете по описа на ВСС, в едно общо производство, което ще продължи по дисциплинарно дело №27/2015 г. Те се водят срещу съдия Мариян Стефанов Марков за извършени от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 – т. 4 от Закона за съдебната власт. Двете дисциплинарни производства са образувани по предложение на Калоян Топалов – председател на Софийски градски съд.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд