Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет образува дисциплинарно производство срещу съдия Никола Попов

Висшият съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 2 от Закона за съдебната власт образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Никола Николов Попов – съдия в Софийски районен съд, за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4 от ЗСВ.

На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ бе избран чрез жребий дисциплинарен състав: Елка Атанасова, Васил Петров и Светла Петкова.

Предложението за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ – дисциплинарно освобождаване от длъжност, е направено от Методи Лалов – административен ръководител – председател на Софийски районен съд.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд