Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет прие принципни насоки относно структурата на съдебната администрация

Висшият съдебен съвет прие принципни насоки относно структурата на администрацията в органите на съдебна власт. Те са изготвени в изпълнение на решение на ВСС по протокол №7/04.02.2016 г. относно приети мерки за оптимизация на администрацията в органите на съдебна власт и предвид извършената дейност от Работната група за актуализиране на Класификатора на длъжностите в администрацията.

         С принципните насоки е предвидено изработване на подробни Правила за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, които да регламентират наименованието и разпределението на длъжностите според характера – ръководни, експертни и технически, минималната образователна степен и професионален опит за заемане, ранг, както и диапазон на възнагражденията.

         Проектът за правила предлага разграничаване на четири групи администрации в органите на съдебна власт:

  • администрация на ВКС, на ВАС, на Главния прокурор и на Националната следствена служба;
  • администрации на съдилищата и прокуратурите, в които магистратските длъжности надвишават 50 щата, както и администрациите на апелативните съдилища;
  • администрации на съдилища и прокуратури, в които броят на магистратските длъжности са в диапазон от 6 до 49 щата;
  • администрации на съдилища и прокуратури, в които броят на магистратските длъжности включва до 5 щата.

         Правилата ще позволят разграничаването на специфични експертни длъжности и общи експертни длъжности, като не допускат съчетаване на специфичните с общите експертни длъжности.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд