Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет отчита изпълнение на препоръка от Доклада на ЕК чрез създадената Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела

Висшият съдебен съвет прие решение за уведомяване на Министерството на правосъдието за изпълнение на препоръка №5 към Република България от Доклад от 2014 г. за оценка от шестия кръг на взаимно оценяване: „Практическо прилагане и действие на Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност и на Решение 2008/976/ПВР относно Европейската съдебна мрежа по наказателно правни въпроси“ – Доклад за България. В изпълнение на препоръката Висшият съдебен съвет изработи правила за избор на членове и за функционирането на Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България. С решения на ВСС  по протоколи №44/30.07.2015 г., т. 30; №4/27.01.2016 г., т. 54 и № 15/24.03.2016 г., т. 80 бяха избрани съдиите – членове на Националната съдебна мрежа и всички те бяха определени и за контактни точки на Европейската съдебна мрежа /ЕСМ/.

         Препоръката към България от Доклада от 2014 г. е да се повиши сред съдиите осведомеността за ЕСМ, като се разпространят насоки или се проучи възможността да се възложи на Международния отдел на ВСС да оказва съдействие на практикуващите юристи, като се назначи съдия за контактна точка на ЕСМ; като се обмисли възможността за създаване на вътрешна национална мрежа на съдиите, специализиращи в областта на международното сътрудничество и други мерки.

Всички членове на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела бяха определени и за контактни точки на Европейската съдебна мрежа: Ангелина Йоргакиева Лазарова – съдия в наказателно отделение на Апелативен съд – гр. Варна, която е Национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България, и съдиите: Татяна Гьонева Коева – съдия в Окръжен съд – гр. Стара Загора, Мариета Неделчева Маринова – съдия в Специализиран наказателен съд – гр. София, Румяна Господинова Илиева – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд – гр. София, Атанас Стоилов Атанасов – съдия в Софийски градски съд, Татяна Валентинова Грозданова – Чакърова - съдия в Софийски окръжен съд, съдия Теодорина Димитрова - Николова – съдия в Окръжен съд – гр. Велико Търново, командирована в наказателно отделение при Апелативен съд – гр. Велико Търново, Светла Василева Даскалова – Василева – съдия в наказателно отделение при Окръжен съд – гр. Варна, Румяна Вълчева Райкова – съдия в наказателно отделение при Окръжен съд – гр. Шумен.

Повече информация за Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела може да намерите на сайта на ВСС, раздел „Международно сътрудничество“ – „Международни организации“ – „Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд