Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ И МЛАДШИ ПРОКУРОРИ

Във връзка с насрочените на 09.04.2016 г. и на 16.04.2016 г. писмени изпити по обявените конкурси за младши съдии и младши прокурори, Висшият съдебен съвет уведомява всички кандидати, че следва да се запознаят подробно с Указанията за провеждане на писмените изпити по обявените конкурси за младши съдии, младши прокурори и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт, приети с решение на ВСС по пр. № 52/22.10.2015 г. и публикувани тук, както и на интернет страницата на ВСС в раздел Важно/Конкурси. Кандидатите следва да имат предвид, че няма да бъдат допускани в залите с мобилни телефони или други технически устройства. В случай, че такива бъдат намерени в тях след проверката с ръчни металдетектори, ВСС няма да има ангажимент да осигурява място за тяхното съхранение. Участниците в писмените изпити не могат да ползват съдебни и тълкувателни решения или друга съдебна практика, поради което същите следва да носят нормативни актове без такива приложения или съответно да вземат мерки за ограничаване на ползването им.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд