Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ „МЛАДШИ СЪДИЯ” В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА И
„МЛАДШИ ПРОКУРОР” В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ

Във връзка с насрочените писмени изпити, съответно на 09.04.2016 г. /събота/  в конкурса за  младши съдии и 16.04.2016г. /събота/ в конкурса за младши прокурори, Висшият съдебен съвет уведомява всички допуснати кандидати, че влизането в сградата на Софийски университет "Св. Климент Охридски", ще се осъществява само от към ул. „Св. Климент Охридски” № 6, през бариерата на вътрешния двор, вход – Централен корпус, като достъп на автомобили не е позволен.

Писмените изпити на съответните дати ще започнат в 09:00 ч., а заемането на местата в залите от 07:00 ч., съобразно разпределението по зали, публикувано на Интернет-страницата на ВСС в раздел „Конкурси”, както и в раздел “Решения на постоянните комисии”/”КПА”/”Конкурси”/Текущи конкурси”/”Конкурс за младши съдии и младши прокурори”/”Младши прокурори”.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд