Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Днес, 09.04.2016 г. в сградата на Софийски университет „Св. Климент Охридски” се проведе писменият изпит по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по пр. № 05/28.01.2016 г.  КОНКУРС за заемане на длъжността „младши съдия” в окръжните съдилища.

Пропускът в сградата на университета бе осигурен от служители на Главна дирекция „Охрана” при Министерство на правосъдието.

 

От общия брой допуснати кандидати - 745, се явиха 623 кандидати, като 2-ма от тях се отказаха.

 

 

 

 

 

 

 

В 9,00 часа, в присъствието на членовете на трите конкурсни комисии, в аудитория 272 в сградата на Ректората, се изтеглиха един казус от наказателно-правните науки и един казус от гражданско-правните науки. От присъствалите кандидати, 447 предадоха в запечатан плик отговори по казуса от наказателно-правните науки, а 174 – по казуса от гражданско-правните науки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожелаваме успех на всички кандидати!

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд