Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ ПРОКУРОРИ

 

На свое заседание, проведено на 12.04.2016 г., Комисията по предложенията и атестирането взе решение, с което УКАЗА на членовете на конкурсните комисии, че следва стриктно да спазват т. 3 от приетите с решение на ВСС по пр. № 52/22.10.2015 г. Указания  за провеждане на писмените изпити по обявените конкурси за младши съдии, младши прокурори и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт, като в залите за провеждане на писмения изпит за младши прокурори не се допускат кандидати с мобилни телефони или други технически устройства. Пропускателният режим се осъществява от Главна дирекция „Охрана” към Министерство на правосъдието.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд