Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ВСС прие за сведение информацията от САС и СГС за инвентаризация на делата за 2015 г.

Висшият съдебен съвет прие за сведение информацията от административните ръководители на Софийски апелативен съд и Софийски градски съд за резултатите от извършената инвентаризация на делата за 2015 г. по повод приетите мерки във връзка с Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в срок за периода 01.10.2014 г. – 31.03.2015 г. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд