Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
С единодушие членовете на ВСС конституираха съставите на съдийската и прокурорската колегии

Висшият съдебен съвет реши:

Единодушно – с 23 гласа „за“, на основание пар. 11, ал. 1, от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, във връзка с чл. 130а, ал. 3 и ал. 4 от Конституцията на Република България, ВСС разпредели членовете, избрани от Народното събрание, между съдийската и прокурорската колегии според длъжността, която са заемали преди избора си за членове на ВСС, както следва:

Съдийска колегия: Галина Карагьозова, Димитър Узунов, Мария Кузманова, Светла Петкова, Соня Найденова, Каролина Неделчева.

Прокурорска колегия: Васил Петров, Магдалена Лазарова, Ясен Тодоров, Незабравка Стоева, Юлиана Колева.

Въз основа на разпределението бяха конституирани съставите на съдийската и прокурорската колегии на ВСС, както следва:

14-членна СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ, в състав:

Лозан Панов -  председател на ВКС,

Георги Колев - председател на ВАС,

Димитър Узунов - представляващ ВСС,

Галина Карагьозова,

Галя Георгиева,

Даниела Костова,

Калин Калпакчиев,

Камен Иванов,

Каролина Неделчева,

Мария Кузманова,

Милка Итова,

Светла Петкова,

Соня Найденова,

Юлия Ковачева.

11-членна ПРОКУРОРСКА КОЛЕГИЯ, в състав:

Сотир Цацаров – главен прокурор,

Васил Петров,

Елка Атанасова,

Камен Ситнилски,

Магдалена Лазарова,

Михаил Кожарев,

Незабравка Стоева,

Румен Боев,

Румен Георгиев,

Юлиана Колева,

Ясен Тодоров.

ВСС възложи на Комисията по Правни въпроси в двуседмичен срок да подготви проект за изменение и допълнение на Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, който да внесе на заседание на пленума на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд