Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Днес, 16.04.2016 г. в сградата на Софийски университет „Св. Климент Охридски” се проведе писменият изпит по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по пр. № 05/28.01.2016 г.  КОНКУРС за заемане на длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури.

Пропускът в сградата на университета бе осигурен от служители на Главна дирекция „Охрана” при Министерство на правосъдието.

От общия брой допуснати кандидати - 1014, се явиха 843 кандидати, като 13 от тях се отказаха.


В 9,00 часа, в присъствието на членовете на трите конкурсни комисии, в аудитория 272 в сградата на Ректората се изтегли един казус от наказателно-правните науки.

Пожелаваме успех на всички кандидати!

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд