Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
На 20 април 2016 г. ще се проведе първото заседание на Съдийската колегия на ВСС

На 20.04.2016 г. в заседателната зала на Висшия съдебен съвет ще се проведе първото заседание на Съдийската колегия на ВСС. Заседанието се свиква на основание чл. 33, ал.1 от ЗСВ от председателя на ВКС Лозан Панов, председателстващ Съдийската колегия.

Дневният ред е публикуван на интернет страницата на ВСС, в раздел „Заседания на ВСС”, подраздел „Дневен ред”, секция „Съдийска колегия”.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд