Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет реши да провежда редовните си заседания в четвъртък от 9.30 часа

На първото си заседание Пленумът на ВСС обсъди проекта на Правилник за организация на дейността на ВСС и неговата администрация. Проектът е изработен от Комисията по правни въпроси в изпълнение на решение на ВСС по протокол №18/14.04.2016 г.

Пленумът на ВСС реши да изпрати проекта на Правилника на Съдийската и Прокурорската колегии за запознаване, в срок до 20 май 2016 г. Евентуалните предложения на колегиите ще бъдат обобщени от Комисията по правни въпроси и ще се внесат за разглеждане от пленарния състав на ВСС. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд