Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ПЪЛНИ СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛИ

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 20 АПРИЛ 2016 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 2 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 27 АПРИЛ 2016 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 12 МАЙ 2016 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 17 МАЙ 2016 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 5 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 19 МАЙ 2016 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 6 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31 МАЙ 2016 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 7 ЮНИ 2016 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 8 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 14 ЮНИ 2016 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 9 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 21 ЮНИ 2016 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 10 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28 ЮНИ 2016 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 11 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 5 ЮЛИ 2016 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 12 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 12 ЮЛИ 2016 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 13 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 19 ЮЛИ 2016 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 14 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 26 ЮЛИ 2016 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 15 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 13 СЕПТЕМВРИ 2016 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 16 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 20 СЕПТЕМВРИ 2016 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 17 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 27 СЕПТЕМВРИ 2016 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 18 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 4 ОКТОМВРИ 2016 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 19 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 11 ОКТОМВРИ 2016 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 20 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 18 ОКТОМВРИ 2016 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 21 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 25 ОКТОМВРИ 2016 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 22 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 1 НОЕМВРИ 2016 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 23 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 8 НОЕМВРИ 2016 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 24 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 15 НОЕМВРИ 2016 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 25 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 22 НОЕМВРИ 2016 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 26 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 29 НОЕМВРИ 2016 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 27 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 6 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 28 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 13 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 29 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 20 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд