Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ И ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ „СЪДИЯ” В АПЕЛАТИВЕН СЪД - ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ

С решение по пр. № 02/27.04.2016 г., т. 3 (обн. в ДВ № 35/10.05.2016 г. ) Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет измени и допълни решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 03/21.01.2016 г., т. 5.4. (обн. в ДВ, бр. 08 от 2016 г.) и определи нова дата за провеждане на писмения изпит в конкурса - 18.06.2016 г. /събота/ от 9.00 часа, в сградата на Националния институт на правосъдието, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 14. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд