Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Ангел Танев за административен ръководител на Районна прокуратура - гр. Кнежа

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 8 гласа „за” Ангел Петров Танев за административен ръководител на Районна прокуратура - гр. Кнежа.

Ангел Танев има над 17 години стаж в органите на съдебната власт, от който над 16 години като прокурор. В периода от 1999 г до 2000 г.  е бил следовател в Окръжна следствена служба – Враца. От 2000 г. е  прокурор  в Районната прокуратурата – гр. Кнежа, като от 2000 г. до 2014 г. е бил неин административен ръководител.

В Концепцията си за стратегическо управление прокурор Танев поставя сред приоритетите в дейността на Районна прокуратура – гр. Кнежа повишаване на квалификацията и качеството на работа на прокурорите и своевременно запознаване със съдебната практика и новостите на законодателството. Кандидатът акцентира върху продължаване на тенденцията за намаляване на малкия брой върнати дела от съда и постановени оправдателни присъди, както и за увеличаване на бързите и незабавни производства, с които, от една страна, се оправдават обществените очаквания, а от друга, се постига ефективност при изпълнение целите на наказанието. Според него практиката за периодично провеждане на работни срещи с разследващите органи следва да се възстанови с цел преодоляване на допуснати слабости в разследването. Кандидатът ще работи за създаване на съвместни екипи при първоначалните действия на разследването, особено по дела с фактическа и правна сложност.

Прокурор Танев ще работи за ограничаване на младежката престъпност в района, най-вече свързаната с разпространението и употребата на наркотични вещества.  

Пред колегията кандидатът съобщи, че при мандата си като административен ръководител на Районна прокуратура – гр. Кнежа, в периода от 2000 г. до 2014 г., е натрупал управленски опит, познава спецификата на района и е готов да работи за отстраняване на слабостите.  Прокурор Танев изтъкна, че в Районна прокуратура – гр. Кнежа е създадена добра организация за работа, добър микроклимат и са изградени добри отношения с полицейските органи и местните органи на самоуправление.

Той заяви още, че приоритет в работата му ще е следване на принципа за срочност на решаване на делата и изрази готовност да се справя с предизвикателствата в работата при втори мандат.

Подкрепа за кандидатурата му изрази Васил Петров, който обърна внимание, че прокурор Танев вече е изпълнявал функцията на административен ръководител на Районна прокуратура – гр. Кнежа и че е показал добро познаване на работата на прокуратура и на спецификата на съдебния регион.

Главният прокурор Сотир Цацаров благодари на кандидата от името на членовете на Прокурорската колегия за добрата му работа.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд