Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет спира дисциплинарно дело №5/2016 г. срещу Петьо Велков Петров, заемал длъжността „следовател“ в следствения отдел към Софийска градска прокуратура

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет спира, на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК,  производството по дисциплинарно дело №5/2016 г. по описа на ВСС срещу Петьо Велков Петров, заемал длъжността „следовател“ в следствения отдел към Софийска градска прокуратура към 29.04.2015 г.

По предложение на дисциплинарния състав производството е спряно до приключване на съдебния спор по административно дело № 6033/2015 г. на ВАС с влязло в сила съдебно решение с оглед, че въпросът за професионалния статус на Петьо Петров е преюдициален по отношение на този за неговата дисциплинарна отговорност.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд