Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет ще обсъди проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Пленумът на Висшия съдебен съвет насрочи за 14 май 2016 г. от 9,30 ч. заседание, на което ще бъде обсъден предложеният от Министерството на правосъдието проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. На него трябва да бъде прието становището, което представляващият ВСС Димитър Узунов ще представи пред Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата на съдебната система на заседанието му на 16 май 2016 година.

Днес Пленумът на Висшия съдебен съвет гласува за отлагане на тази точка от дневния му ред, за да имат възможност неговите членове да се запознаят със Законопроекта, както и да бъде изготвено становище на Правната комисия на ВСС.

В проведената дискусия бе заявено, че в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт не са взети предвид част от изработените от ВСС предложения, които са съобразени с неговата практика и направени предложения от органите на съдебната власт. Посочено бе също, че Законопроектът не е достатъчно конкретен по отношение на професията на следователите; налице са противоречия в текстовете за конкурсните процедури и атестирането на магистратите, които ще блокират работата; не са отчетени новостите в електронното правосъдие. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд