Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет определи броя на членовете и поименните състави на постоянните комисии към Пленума на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи броя на членовете и поименните състави на постоянните комисии към Пленума на ВСС регламентирани в чл. 37 от ЗСВ, според който Пленумът избира от своя състав постоянни комисии с равно по численост представителство от съдийската и прокурорската колегия.

Решено бе постоянната Комисия „Бюджет и финанси” да се състои от шестима членове, както следва: Димитър Узунов, Камен Иванов и  Каролина Неделчева – представители на Съдийската колегия и Елка Атанасова, Румен Боев и Румен Георгиев – представители на  Прокурорската колегия на ВСС.

За членове на постоянната Комисия „Управление на собствеността”, също в шестчленен състав бяха избрани: Димитър Узунов, Милка Итова и Светла Петкова - представители на Съдийската колегия и Румен Георгиев, Михаил Кожарев и Юлиана Колева - представители на Прокурорската колегия на ВСС.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд