Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Членове на Висшия съдебен съвет, представители на Съдийската и Прокурорската колегии се срещнаха с представители на Европейската комисия

На 01.06.2016 г. се проведоха срещи на представители на Европейската комисия с членове на Съдийската и Прокурорската колегии на Висшия съдебен съвет.

Участие взеха Димитър Узунов – представляващ ВСС и член на Съдийската колегия на ВСС, Галина Карагьозова, Галя Георгиева, Камен Иванов, Каролина Неделчева, Милка Итова, Светла Петкова, Соня Найденова, и Юлия Ковачева – членове на Съдийската колегия на ВСС. От страна на Прокурорската колегия участие взеха Сотир Цацаров – главен прокурор и председател на Прокурорската колегия на ВСС, Васил Петров, Елка Атанасова, Магдалена Лазарова, Незабравка Стоева, Юлиана Колева и Ясен Тодоров -  членове на Прокурорската колегия на ВСС.

В разговорите с двете колегии беше поставен акцент върху реформата на Висшия съдебен съвет, случайното разпределение на делата, измерването на натовареността, съдебна карта, назначения и интегритет. 

Предоставена бе подробна информация за предприетите мерки по оптимизиране щатната численост в съдилищата, в резултата на което е постигнат напредък към по-равномерното разпределение на натовареността. По отношение на реформата на ВСС, членовете на съдийската колегия информираха, че след приемането на първия пакет изменения в Закона за съдебната власт, Висшият съдебен съвет в законоустановения срок е създал организация за разделянето му на две колегии. Представителите на Европейската комисия бяха запознати със структурата на съдийската колегия, като бе посочено, че по отношение на разделянето на актуалния състав на ВСС на две колегии е имало пълен консенсус.

Членовете на Прокурорската колегия предоставиха информация относно проведените заседания на Прокурорската колегия и сформираните комисии към нея. Подчертана бе добрата съвместна работа с Министерство на правосъдието по измененията на Закона за съдебната власт в частта, касаеща дейността на прокуратурата. По време на срещата бяха отчетени положителните резултати от въведената през 2015 г. норма за натовареност на прокурори и следователи при действието на приетите Правила  за измерване на натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки  прокурор и следовател. Поставен бе акцент върху въпроса с натовареността на съдилищата и прокуратурите в пограничните райони.

Представителите и на двете колегии на ВСС подчертаха, че работата на Висшия съдебен съвет продължава и организационните въпроси, свързани с разделяне на две колегии, не са попречили на дейността на съвета и провеждането на редовни заседания както на Пленума, така и по колегии.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд