Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет единодушно прие доклада на главния прокурор за прилагането на закона и дейността на Прокуратурата на Република България и разследващите органи за 2015 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет единодушно прие доклада на главния прокурор за прилагането на закона и дейността на Прокуратурата на Република България и разследващите органи за 2015 г., ведно със становището на Комисията по правни въпроси към ВСС. Висшият съдебен съвет, на основание чл. 30, ал.2, т.11 от ЗСВ ще внесе Доклада в Народното събрание.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд