Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет оптимизира щатната численост за длъжността „прокурор“ в районните и окръжните прокуратури чрез преразпределение на свободни длъжности

Пленумът на Висшия съдебен съвет, по предложение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, оптимизира щатната численост за длъжността „прокурор“ в районните и окръжните прокуратури чрез преразпределение на свободни длъжности, считано от датата на вземане на решението.

Преразпределението на щатните бройки е мотивирано с настъпили кадрови промени в Прокуратурата на Република България към м. април 2016 г. – освободени 14 щатни бройки в районните прокуратури, съгласувано съкращаване на щатната численост с Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи и анализ на данните за обема на дейност и средна натовареност през 2013 г., 2014 г.и 2015 г. в районните прокуратури.

На основание, чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, Пленумът на ВСС съкрати щатната численост в 20 районни и 2 окръжни прокуратури, като разкри нови длъжности, както следва:

ПРОКУРАТУРИ

Съкращаване щатна численост                Разкриване щатна численост

РП-Бяла Слатина – 1 щ. бр.                     РП Видин – 1 щ. бр

РП-Мездра – 1 щ. бр.                                РП-Белоградчик – 1 щ. бр.

РП-Ботевград – 1 щ. бр.                           РП-Козлодуй – 1 щ. бр.       

РП-Брезник - 1 щ. бр.                               РП – Перник - 1 щ. бр.

РП-Тетевен – 1 щ. бр.                               РП – Перник - 1 щ. бр.

РП-Ардино - 1 щ. бр.                                РП-Дупница - 1 щ. бр.

РП-Етрополе - 1 щ. бр.                                      РП-Сливница - 1 щ. бр.

РП-Пирдоп - 1 щ. бр.                                РП-Елин Пелин - 1 щ. бр.

РП-Момчилград - 1 щ. бр.                       РП-Кърджали - 1 щ. бр.

РП-Троян - 1 щ. бр.                                  РП-Левски - 1 щ. бр.

РП-Луковит- 1 щ. бр.                                РП-Бяла - 1 щ. бр.

РП-Балчик - 1 щ. бр.                                 РП-Добрич - 1 щ. бр.

РП-Каварна - 1 щ. бр.                               РП-Добрич - 1 щ. бр.

РП-Генерал Тошево - 1 щ. бр.                 РП-Царево - 1 щ. бр.

РП-Чирпан - 1 щ. бр.                                РП-Сливен - 1 щ. бр.

РП-Тутракан - 1 щ. бр.                              РП-Провадия - 1 щ. бр.        

РП-Димитровград - 1 щ. бр.                      РП-Хасково - 1 щ. бр.

РП-Крумовград - 1 щ. бр.                          Специализирана прокуратура –

РП-Разград -       1 щ. бр.                                   8 щ. бр.

РП-Исперих -      1 щ. бр.     

РП – Златоград -          1 щ. бр.     

ОП-Враца -         1 щ. бр.     

ОП-Стара Загора- 1 щ. бр.

ОП – Хасково -     1 щ. бр.   

ОП – Перник -       1 щ. бр.             

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд