Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие обобщения доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към ВСС за 2015 г., както и доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2015 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие обобщения доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към ВСС за 2015 г., както и доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2015 година, ведно със становището на Комисията по правни въпроси към Висшия съдебен съвет.

Висшият съдебен съвет, на основание чл. 30, ал.2, т.11 от ЗСВ ще внесе докладите в Народното събрание.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд