Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Доклад от Соня Найденова – представляващ ВСС, и членовете на ВСС Милка Итова, Незабравка Стоева и Васил Петров, относно участие в Общото събрание Европейската мрежа на съдебните съвети, в гр.Хага, Кралство Нидерландия, в периода 3-5 юни 2015 г.

Декларация от Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети, в гр.Хага, Кралство Нидерландия, в периода 3-5 юни 2015 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд