Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за запознаване доклади на Върховния касационен съд относно работата на четири апелативни съдилища

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за запознаване актове и доклади с резултати от извършени от комисии на Върховния касационен съд проверки за дейността на Апелативния специализиран наказателен съд, Софийския апелативен съд, Апелативен съд – Велико Търново и Апелативен съд – Бургас.

Проверката на организацията на работа на съдиите в четирите съдилища е за периода 2014 – 2015 г., и обхваща организацията по образуване и движение на делата, спазването на процесуалните срокове за насрочване и постановяване на съдебни актове, административното управлението и други.

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов съобщи, че предстои изготвяне на доклади за работата на Апелативен съд – Пловдив и Апелативен съд Варна, след което ще бъдат внесени в Съдийската колегия на ВСС. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд