Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи единия представител на Съвета в Междуведомствената работна група „Независимост на съдебната система и корупция“

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Юлия Ковачева като представител на Висшия съдебен съвет за участие в Междуведомствената работна група по проблемна област „Независимост на съдебната система и корупция“. Предстои такъв да бъде излъчен и от Прокурорската колегия на Съвета.

Междуведомствената работна група е създадена със Заповед №Р-186 от 10 септември 2015 г. на министър-председателя на Република България. В нея участват представители на администрацията на Министерския съвет, МВР, МФ, Прокуратурата на РБ, ВАС и ДАНС.

Работната група има задача да приоритизира мерките и дейностите – част от стратегическите визии в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията, свързани с преодоляване на проблемите, възпрепятстващи нарастването на инвестициите. Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от заместник-министър председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева и от министъра на правосъдието Екатерина Захариева.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд