Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
УС на НИП допусна Миглена Тачева и Драгомир Йорданов до изслушване в процедурата за избор на директор на НИП

Управителният съвет (УС) на Националния институт на правосъдието (НИП), съгласно взетото на заседанието си на 7 юни 2016 година решение, допусна до изслушване двама кандидати в процедурата за избор на директор на НИП.

За участие в конкурса са допуснати Миглена Тачева – правен съветник, член на Централния съвет на Съюза на юристите в България, министър на правосъдието в периода 19 юли 2007 г. – 27 юли 2009 г. и Драгомир Йорданов - и.ф. директор на НИП, служебен министър на правосъдието в периода 13 март – 29 май 2013 г.

Не е допуснат до изслушване Антон Станков, адвокат към Софийска адвокатска колегия, министър на правосъдието в периода юли 2001 – август 2005 г., на основание т. 6, ал. 2 от Правилата за провеждане за избор на директор на НИП, поради непредставени към заявлението документи по т. 5, ал. 3, б. „а” – „е” от Правилата.

Изслушването на допуснатите кандидати ще се проведе от УС на НИП на 29 юни 2016 г. от 13,00 ч. в зала 201 на Националния институт на правосъдието. Процедурата ще бъде излъчена online в реално време на интернет сайта на НИП, което ще направи възможно директното й проследяване и ще гарантира нейната откритост.

На проведеното заседание, членовете на УС на НИП се запознаха с Доклада за извършена финансова инспекция на Националния институт на правосъдието, който е публикуван на интернет сайта на НИП, в раздел „За нас”, подраздел „Вътрешни правила и основни документи”.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд