Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Комисията за управление на собствеността към Пленума на ВСС прие Правила за работата й

Комисията за управление на собствеността (КУС) към Пленума на Висшия съдебен съвет, която има следния състав: г-н Михаил Кожарев (председател), г-жа Светла Петкова (зам.-председател), г-н Димитър Узунов, г-жа Милка Итова, г-н Румен Георгиев и г-жа Юлиана Колева, проведе редовно заседание. На него бяха приети Правила за работата й. КУС ще заседава всяка сряда от 11 часа. На заседанието г-н Кожарев докладва за процеса по приемане от страна на ВСС недвижимите имоти на съдебната власт от Министерство на правосъдието, който следва да завърши до края на юни 2016 г.

КУС е една от двете постоянни комисии към Пленума на ВСС, действащи по силата на Закона за съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд