Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС потвърди наложеното със заповед на административен ръководител наказание „забележка“ на Бисер Димитров Любенов – прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил

 

 По предложение на Комисия „Дисциплинарна дейност“, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет потвърди, на основание чл. 314, ал. 3 от Закона за съдебната власт, наложеното със Заповед № 196/28.03.2016 г. на административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Кюстендил, с която е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт – „забележка“, на Бисер Димитров Любенов – прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил, за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 3 от ЗСВ – нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд